Duyuru

01.09.2021-31.08.2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU08-11-2022

ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI

2021-2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

 

                1956 tarihli 6207 sayılı yasaya dayanarak,1958 yılında kurulan Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığının, 31.08.2022 tarihi itibariyle 2033 avukat ve 18 stajyer avukat üyesi bulunmaktadır. 01.09.2021-31.08.2022 tarihleri arasında sandığımıza 186'sı avukat, 18'i stajyer avukat olmak üzere toplam 204 üye girişi olmuştur.

                Sandığımızın önemli mal varlıklarından biri olan Ihlamur Sokak’ta bulunan ABEM binası, halen Ankara Barosu tarafından kiracı olarak kullanılmakta, kira bedeli emsaller ve ülkenin ekonomik koşulları gözetilerek alınmaktadır. Bir diğer mal varlığı olan Gölbaşı’nda bulunan ve halen Gölbaşı Av.Özdemir Özok Sosyal Tesisleri olarak Ankara Barosu İktisadi İşletmesi tarafından kiracı sıfatı ile kullanılmakta olan taşınmazın kira bedeli de belirtilen hususlar dikkate alınarak belirlenmiştir. Halen Ankara Barosu’ndan aylık 95.933,00 TL., Ankara Barosu İktisadi İşletmesi’nden ise 26.367,00 TL. aylık kira bedeli alınmakta olup, Sandığımızın toplam kira geliri aylık 122.300,00 TL.dir.

                Sandığımız, üyelerine tamamlayıcı sağlık güvencesi ve emeklilik imkânı verdiği gibi, bazı özel durumların söz konusu olması halinde üyelerine destek de olmaktadır. Görev süremiz içerisinde 38 üyemiz emeklilik talebinde bulunmuş, bu üyelerimize toplam 3.941.505,39 TL. emeklilik yardımı ödemesi yapılmıştır. Ayrıca sandık üyeliğinden ayrılan 51 üyeye toplam 557.318,53 TL. ödenmiştir. Yine aynı dönemde vefat eden 6 üyemizin hak sahiplerine toplam 555.947,95 TL. ölüm yardımı yapılmıştır.

                20 Kasım 2019 tarihinde hizmete giren ABAYS'ın resmi web sitesi “abays.org.tr” üzerinden üyelerimiz kişisel  bilgilerini güncelleyebilmekte, talep ettiği hastalık yardımlarının durumunu ve aidat ödemelerini takip edebilmektedir. Ayrıca e-imza ile sandığımıza online üyelik yapabilme imkanı da bulunmaktadır.

                     29 Haziran 2022 tarihinden itibaren, üyelerimize hastalık yardımı taleplerine ilişkin evraklarını, ABAYS'ın resmi web sitesi olan abays.org.tr üzerinden üye girişi uygulaması ile gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Bu uygulama ile üyelerimiz, gönderdikleri taleplerinin durumunu sistem üzerinden rahatlıkla görebilmektedir.

                   Baro Tabipliği tarafından anlaşmalı laboratuar ile yapılan görüşmelerde; ABAYS üye, eş ve çocukları ile stajyer avukat üyeleri için yapılacak tetkiklerde indirim imkânı sağlanmıştır. Bu kapsamda, klinikler ya da hekimler tarafından talep edilen test işlemleri Baro tabipliğinde yapılabildiği gibi, üyenin talep ettiği yerde de randevu almak suretiyle gerçekleştirilebilmektedir.

                    Sandığımızın hastalık yardımı teminat limitleri, üyelerimizin ihtiyaçları ve ekonomik koşullar ile üyenin kıdemi dikkate alınarak belirlenmiştir. 01.09.2021-31.08.2022 tarihleri arasında 1902 adet sağlık yardımı talebi alınmış olup, bu taleplerle ilgili olarak toplam 829.226,86 TL. ödeme yapılmıştır.

                01.09.2021-31.08.2022 döneminde tahakkuk eden gelirimiz 4.635.791,69 TL.olupaynı döneme ilişkin giderimiz 4.177.096,83 TL'dir. Bunun sonucunda toplam 458.694,86 TL gelir fazlası, altın olarak üyelerimizin birikim fonu hesaplarına dağıtılmıştır.

                Üyelerimizin birikim fonunda bulunan altın birikimleri, vadeli altın mevduatı hesabında değerlendirilerek, vade sonunda toplam 752.644,55 TL altın faiz geliri elde edilmiştir. Altın mevduatımız bankalar ile yapılan görüşmeler sonucunda %2,70 faiz oranı ile 1 yıl vadeli mevduata bağlanmış olup, vade sonunda 2,042,55 gr altın faiz geliri elde edilecektir.

            ABAYS Yönetim Kurulu olarak; görev süremiz boyunca ABAYS çalışmalarına desteğini ve katılımını yapılan toplantılarda aksatmadan sürdüren ABAYS Yürütme Kurulu üyelerimize,  danışmanlarımıza ve personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

                Saygılarımızla,