Sıkça Sorulan Sorular


ABAYS'a kimler üye olabilir?

ABAYS'a, Ankara Barosu levhasına kayıtlı olan her avukat ve Ankara Barosu'nda staj yapmakta olan stajyer avukatlar üye olabilir.

ABAYS'a nasıl üye olabiliriz?

Sandığımıza, www.abays.org.tr web sitemiz üzerinden e-imza ile ya da kalemimize başvuruda bulunarak üye olunabilmektedir.

Sosyal Dayanışma Fonundan kimler yararlanabilir?

Fondan ABAYS üyeleri ve eşleri yararlanabilmektedir.

Sosyal Dayanışma Fonundan ne zaman yararlanabiliriz?

Fondan yararlanabilmek için üyelikten itibaren 1 tam senenin geçmiş olması ve 3 ay üzeri aidat ve faiz borcu bulunmaması gerekmektedir.

Hastalık yardımı talebi için gerekli evraklar nelerdir? Başvuru süresi ne kadardır?

Tedavi eden hekim tarafından doldurulmuş ABAYS Hastalık Yardımları Talep Formuna, tedavi işlemine ilişkin fatura aslı,fatura detaylı dökümü ,reçete ve ilaç kupürleri, yazar kasa fişi, doktor ve hastane raporları, VUK uyarınca fatura niteliğinde sayılan belgeler eklenmelidir. Tedavi yardımı talebi, fatura tarihinden itibaren en geç 120 gün içinde yapılabilir.

Hastalık yardımı talebine ilişkin evrakı nasıl gönderebiliriz?

Yardım talebine ilişkin evrakınızı, www.abays.org.tr üzerinden üye numaranız ve şifreniz ile üye girişi yaparak gönderebilirsiniz.

Şifreniz TC kimlik numaranızdır.