Yönetim Kurulu

- Av. R. Erinç SAĞKAN - Başkan
- Av. Aşkın DEMİR - Başkan Yardımcısı
- Av. Kemal KORANEL - Genel Sekreter
- Av. Hava ORHON - Sayman
- Av. Çağrı ERYILMAZ - Yönetici Üye
- Av. Özgen HİNDİSTAN - Üye
- Av. Zafer Doğan BİLGİN - Üye
- Av. Meltem AKYOL - Üye
- Av. Güzin TANYERİ - Üye
- Av. Burcu Mine GARGIN - Üye
- Av. Cem AKSU - Üye

Bizi Takip Edin: