Başlık


Tarihçe

Tarihçe

Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı, 21.12.1953 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 6207 Sayılı Avukatlar Yardımlaşma Kanunu’nun 29.12.1953 Tarihinde 8595 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girdikten sonra 14.12.1957 tarihli Baro Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş ve 1 Mart 1958 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Kanunun kabulü ile her avukatın sandığa üye olması zorunlu kılınmıştır. Ancak Avukatlık Kanunu ile Topluluk Sigortasının zorunlu hale getirilmesi nedeniyle 19.03.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Kanunun 193.Maddesi ile 6207 Sayılı Kanunun 1.Maddesi değiştirilerek sandık üyeliği ihtiyari hale getirilmiştir.

ABAYS'ın kurucuları;Av.Sabahattin BİLGE, Av.Yavuz FEYZİOĞLU, Av.Naci GENCER, Av.Ziya EŞTAŞ,Av. Metin SÜRMELİ, Av. Kazım ERGÜR, Av.Nuri HACIHABİBOĞLU, Av.Asım RUACAN, Av. Talat LALİK,Av.Nurettin BENLİOĞLU'dur.