Duyuru

01.09.2021-31.08.2022 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

08-11-2022
01.09.2021 - 31.08.2022 DÖNEMİ AÇIKLAMALI GELİR TABLOSU
FAALİYET GELİRLERİ  TLTL
 ABAYS GELİRLERİ   4.635.791,69  
  ABEM Kira Geliri 1.123.596,00   
  Gölbaşı Kira Geliri 269.105,00   
  Banka Faiz Gelirileri 20.683,21   
  Giriş Ödentileri 126.980,00   
  SDF Gelirleri 2.293.442,25   
  Altın Faiz Gelirleri 752.644,55   
  Üye Aidat Gecikme Zamları42.155,08   
  Sgk Prim Teşvikleri 450,00   
  Sgk Rapor İadeleri 6.735,60   
FAALİYET GİDERLERİ   4.177.096,83  
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ  166.037,53  
  Amortisman ve Tükenme Payları13.372,70   
  Banka Muameleri Giderleri56,13   
  Damga Vergisi Giderleri1.999,50   
  Emlak Vergileri 24.228,60   
  Faiz Stopaj Kesİntileri1.033,41   
  Haberleşme Giderleri289,80   
  İşyeri Tamir ve Tadilat Gideri36.370,50   
  Kırtasiye ve B.Sayar Sarf Giderleri5.172,90   
  Mahkeme Ve Noter Giderleri2.653,10   
  Mali Müşavirlik Giderleri17.098,20   
  Matbaa ve Basılı Belge Gig8.839,80   
  Program Yazılım ve Teknoloji  Giderleri12.466,04   
  Posta Giderleri 210,00   
  Gider Kaydedilen Demirbaşlar4.590,00   
  Web Sitesi Alım Giderleri361,63   
  Pos Komisyon Ücretleri4.240,30   
  Sigorta Poliçe Giderleri22.743,31   
  Temsil İkram Giderleri10.311,61   
 PERSONEL GİDERLERİ  298.147,05  
  Esas Ücretler 253.818,18   
  İşveren Payı 39.262,81   
  İşsizlik İşveren Payı 5.066,06   
 ÜYE GİDERLERİ   3.712.912,25  
  Sağlık Yardımları 829.226,86   
  Ölüm Yardımı Giderleri83.000,00   
  Gayrımenkul Katılım Payları517.714,74   
  Üye Tasfiye Altın  2.282.970,65   
 GELİR FAZLASI    
  2022 Yılı Dönem Gelir - Gider Farkı 458.694,86