Duyuru

2018-2020 DÖNEMİ ABAYS FAALİYET RAPORU

24-09-2020

ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI

2018-2020 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

 

               1956 tarihli 6207 sayılı yasaya dayanarak,1958 yılında kurulan Ankara Barosu Avukatları Yardımlaşma Sandığı, ülkemizde şu anda faaliyette olan tek Avukat Yardımlaşma Sandığı olup, 31.08.2020 tarihi itibariyle 1821 avukat ve 11 stajyer avukat üyesi bulunmaktadır. 01.09.2018-31.08.2020 tarihleri arasında sandığımıza 382'si avukat, 9'u stajyer avukat olmak üzere toplam 391 üye girişi olmuştur.

               Sandığımızın önemli mal varlıklarından biri olan Ihlamur Sokak’ta bulunan bina, halen Ankara Barosu tarafından kiracı olarak kullanılmakta,kira bedeli emsaller ve ülkenin ekonomik koşulları gözetilerek alınmaktadır. Bir diğer mal varlığı olan Gölbaşı’nda bulunan ve halen Ankara Barosu Gölbaşı Av.Özdemir Özok Sosyal Tesisleri olarak Ankara Barosu İktisadi İşletmesi tarafından kiracı sıfatı ile kullanılmakta olan taşınmazın kira bedeli de belirtilen hususlar dikkate alınarak belirlenmiştir. Halen Ankara Barosu’ndan aylık 90.503,00 TL., Ankara Barosu İktisadi İşletmesi’nden ise 19.610,00 TL. aylık kira bedeli alınmakta olup, Sandığımızın toplam kira geliri aylık 110.113,00 TL.dir.

               Sandığımız, üyelerine tamamlayıcı sağlık güvencesi ve emeklilik imkanı verdiği gibi, bazı özel durumların söz konusu olması halinde üyelerine destek de olmaktadır. Görev süremiz içerisinde 86 üyemiz emeklilik talebinde bulunmuş, bu üyelerimize toplam 3.499.848,04 TL. emeklilik yardımı ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 50 üyemizin sandık üyeliğinden ayrılması nedeni ile toplam 297.535,67 TL. ödemede bulunulmuştur. Yine aynı dönemde vefat  eden 8 üyemizin hak sahiplerine toplam 520.760,81 TL. ölüm yardımı yapılmıştır.

               ABAYS'ın resmi web sitesi abays.org.tr , 20 Kasım 2019 tarihinde hizmete sunulmuştur. Üyelerimiz siteden üye girişi yaparak iletişim, kredi kartı ve banka bilgilerini güncelleyebilmekte, talep ettiği hastalık yardımlarının durumunu ve aidat ödemelerini takip edebilmektedir. Ayrıca e-imza ile sandığımıza online üyelik yapabilme imkanı da sağlanmıştır. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı pandemi sürecinde sitemizde bulunan e-imzalı yeni üyelik ve üye girişi uygulamaları sayesinde, üyelerimiz işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmişlerdir.    

               Covid-19 virüs salgını nedeniyle Ankara Barosu-ABAYS işbirliği ile "Sağlık Destek Hattı" kurulmuş, danışman hekim kontrolünde acil sağlık hizmeti alınması konusunda üyelerimize destek sağlanmış, sağlık durumları takip edilmiştir.

                 Salgın nedeniyle oluşan ekonomik koşullar ve sağlık hizmetlerinin kısıtlı koşullarda sağlanması gözönüne alınarak, hak kaybına neden olmayacak şekilde Nisan,Mayıs ve Haziran 2020 ayları için üyelerimizden aidat tahsilatı yapılmamıştır. 

               Pandemi sürecinde üyelerimizin hastalık yardımı taleplerine ilişkin belgeleri mail yolu ile alınmış, gerekli incelemelerden sonra ödemeleri ivedilikle yapılmıştır.

                Sandığımızın hastalık yardımı teminat limitleri üyelerimizin ihtiyaçları ve ekonomik koşullar ile üyenin kıdemi dikkate alınarak belirlenmiştir. 01.09.2018-31.08.2020 tarihleri arasında 3900 adet sağlık yardımı talebi alınmış olup, bu taleplerle ilgili olarak toplam 1.247.216,99 TL. ödeme yapılmıştır.

           Üyelerimizin daha uygun fiyatla  ayakta tedaviye ilişkin sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla, Bayındır Hastaneleri ve Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi gibi Ankara'nın önde gelen hastaneleri ile anlaşmalar yapılmıştır. S.U.T. usül ve esasları ile TTB tarifesi üzerinden yapılan indirimli anlaşmalar ile, sağlık harcamalarında en büyük yekünü oluşturan ayakta tedaviye ilişkin alternatif ve avantaj sağlanmıştır.

               01.09.2018-31.08.2020 döneminde tahakkuk eden gelirimiz 6.439.921,53 TL.olupaynı döneme ilişkin giderimiz 4.811.385,45 TL'dir. Bunun sonucunda toplam 1.628.536,08 TL gelir fazlası, altın olarak üyelerimizin birikim fonu hesaplarına dağıtılmıştır.

               Üyelerimizin birikim fonunda bulunan altın birikimleri, vadeli altın mevduatı hesabında değerlendirilerek, vade sonunda toplam 827.073,96 TL altın faizi elde edilmiştir. Göreve geldiğimiz dönemde 81.035,71 gr olan altın birikimleri, 31.08.2020 tarihi itibari ile 87.339,90 gr'a yükseltilmiştir.

               ABAYS ailesini genişletmek amacı ile üye sayımızın arttırılmasına ilişkin olarak çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Staj danışmanlarına ABAYS sunumu sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Çağrı Eryılmaz tarafından gerçekleştirilmiş, Staj danışmanlarına tevdi edilen ABAYS Sunuları ile ABAYS ayrıcalıklarının staj yapmakta olan stajyer avukatlara ulaşması sağlanmıştır. ABAYS’ın elektronik ortamdaki yenilik ve güncelleşme çalışmaları ile üye bilgi ve sağlık durumları dijital ortama taşınmış, dijital veri depolamaya geçilmiştir. ABAYS’ın sosyal medya hesapları ve tanıtım filmleri ile Avukat ve Stajyer avukatlar nezdinde bilinirliği ve farkındalığı artırılmıştır. Bunun yanında ABAYS'ın kuruluşunun 60. yıldönümü hatırası olarak, üye avukatlarımızın adına özel powerbankler (güç depolama üniteleri) hazırlatılmış, üyelerimize titizlikle ulaştırılmıştır.

                ABAYS Yönetim Kurulu olarak; görev süremiz boyunca ABAYS çalışmalarına desteğini ve katılımını her hafta yapılan toplantılarda aksatmadan sürdüren ABAYS Yürütme Kurulu üyelerimize,  danışmanlarımıza ve personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

               Saygılarımızla,