Duyuru

2020-2021 DÖNEMİ EK FAALİYET RAPORU

ANKARA BAROSU AVUKATLARI YARDIMLAŞMA SANDIĞI

01.09.2020 -31.08.2021 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

 

               Sandığımızın 31.08.2021 tarihi itibariyle 1937 avukat ve 22 stajyer avukat üyesi bulunmaktadır. 01.09.2020-31.08.2021 tarihleri arasında sandığımıza 182'si avukat, 22'si stajyer avukat olmak üzere toplam 204 üye girişi olmuştur.

               Görev süremiz içerisinde 34 üyemiz emeklilik talebinde bulunmuş, bu üyelerimize toplam 2.215.090,01 TL. emeklilik yardımı ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 29 üyemizin sandık üyeliğinden ayrılması nedeni ile toplam 193.079,17 TL. ödemede bulunulmuştur.

               ABEM binamızın doğalgaz tesisatı projeye uygun olarak yenilenmiş olup, 9.kat Teras Restoran'ın mutfak ve ısıtma tesisatı kullanım koşulları gözetilerek iyileştirilmiştir.

               ABAYS Yönetmeliğinin 23. maddesinde bulunan "Tabii Afet Yardımı"nın uygulanmasına ilişkin "Tabii Afet Yardımı Uygulama Esasları" düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.

               ABAYS Yönetmeliğinin 20. maddesi kapsamında bulunan Sürekli Malullük Yardımı'nın uygulanmasına ilişkin "Sürekli Malullük Yardımı Uygulama Esasları" düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.

               Üyelerimizin hastalık yardımı taleplerine ilişkin evraklarını, ABAYS'ın resmi web sitesi olan abays.org.tr üzerinden üye girişi uygulaması ile online gönderebilmeleri için gerekli çalışmalara başlanmış olup, kısa bir süre içerisinde üyelerimizin hizmetine sunulacaktır.

                Sandığımız tarafından 01.09.2020-31.08.2021 tarihleri arasında 1627 adet hastalık yardımı talebi için toplam 626.178,07 TL. ödeme yapılmıştır.

               Üyelerimizin daha uygun fiyatla  ayakta tedaviye ilişkin sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla S.U.T. usül ve esasları çerçevesinde, Özel Akropol Hastanesi ve A Life Hospital ile anlaşmalar yapılmıştır. Lösante Hastanesi ile sandığımız arasında yapılan anlaşma ile , üyelerimize indirimli sağlık hizmeti alma imkanı sağlanmıştır.

               ABAYS üyelerinin güncel hastalık yardımı talepleri dikkate alınarak, Hastalık Yardımları ve Fonu Uygulama Esasları'nda değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. Periyodik kontrolü gerektiren hastalıkların kontrol ve tetkik işlemleri yardım kapsamına alınmıştır. Ayrıca 40 yaş üzeri ve en az 3 yıl üyeliği bulunan üyelerimize, yılda bir kez olmak üzere limitler çerçevesinde belirtilen tutarlarda  check-up yaptırma imkanı sağlanmıştır. Pandemi süresince Covid-19 virüs pozitifliği nedeni ile tedavi almış üyelerimizin iyileşme sürecindeki kontrol takip ve tedavileri de karşılanmaktadır. Yapılan her tıbbi işlem ve tetkik için üyeye ödenen birim fiyat tavanı S.U.T. x 2'den S.U.T. x 6'ya yükseltilmiş, her sağlık kurumu için eşit hale getirilmiştir. Bu sayede hem hastalık halinde hem de sağlığı koruyucu uygulamalar ile, üyelerimize yapılan yardım kapsamı genişletilmiştir.

               01.09.2020-31.08.2021 döneminde tahakkuk eden gelirimiz 3.111.370,84 TL.olupaynı döneme ilişkin giderimiz 2.802.678,75 TL'dir.

                  Saygılarımızla,