Duyuru

2020-2021 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

13-09-2021
01.09.2020 - 31.08.2021 DÖNEMİ AÇIKLAMALI GELİR TABLOSU
FAALİYET GELİRLERİ  TLTL
 ABAYS GELİRLERİ  3.111.370,84  
  ABEM Kira Geliri 612.821,00   
  Gölbaşı Kira Geliri 107.855,00   
  Banka Faiz Gelirileri 47.042,16   
  Giriş Ödentileri 101.580,00   
  SDF Gelirleri 1.789.802,96   
  Altın Faiz Gelirleri 361.468,31   
  Üye Aidat Gecikme Zamları19.965,99   
  Sigorta Hasar Taminatlar39.900,00   
  Mahkeme Tazminatları30.935,42   
FAALİYET GİDERLERİ  2.802.678,75  
 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 167.398,83  
  Amortisman ve Tükenme Payları4.941,52   
  Banka Muameleri Giderleri42,01   
  Damga Vergisi Giderleri1.588,20   
  Emlak Vergileri 21.223,40   
  Diğer Vergi Resim ve Harçlar340,15   
  Faiz Stopaj Kesİntileri2.513,94   
  Haberleşme Giderleri 301,50   
  İşyeri Tamir ve Tadilat Gideri52.330,99   
  Kırtasiye ve B.Sayar Sarf Giderleri2.615,01   
  Mahkeme Ve Noter Giderleri29.173,98   
  Mali Müşavirlik Giderleri15.930,00   
  Matbaa ve Basılı Belge Gig1.298,00   
  Program Yıllık Bakım Giderleri9.170,22   
  Pos Komisyon Ücretleri2.849,08   
  Sigorta Poliçe Giderleri17.376,14   
  Temsil İkram Giderleri5.704,69   
 PERSONEL GİDERLERİ  230.906,97  
  Esas Ücretler 196.558,07   
  İşveren Payı 30.423,29   
  İşsizlik İşveren Payı 3.925,61   
 ÜYE GİDERLERİ   2.404.372,95  
  Sağlık Yardımları 626.178,07   
  Olağan Üstü Hal Yardımı31.000,00   
  Ölüm Yardımı Giderleri16.000,00   
  Danışman Hekim Giderleri10.177,50   
  Gayrımenkul Katılım Payları426.952,78   
  Üye Tasfiye Altın  1.294.064,60   
 GELİR FAZLASI    
  2021 Yılı Dönem Gelir - Gider Farkı 308.692,09