2018-2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU


24-09-2020
01.09.2018 - 31.08.2019 DÖNEMİ AÇIKLAMALI GELİR TABLOSU
FAALİYET GELİRLERİ     TL TL
  ABAYS GELİRLERİ     3.225.787,66  
    ABEM Kira Geliri   1.086.036,00    
    Gölbaşı Kira Geliri   235.320,00    
    Giriş Ödentileri   107.240,00    
    SDF Gelirleri   1.415.489,00    
    Altın Faiz Gelirleri   338.636,58    
    Diğer Gelirlr rler   5.030,55    
    Banka Faiz Gelirleri   2.122,24    
    Üye Aidat Gecikme Zamları 27.079,44    
    SGK Prim Teşvikleri   8.833,85    
FAALİYET GİDERLERİ     2.384.285,32  
  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ   331.554,70  
    Amortisman ve Tükenme Payları 5.166,56    
    Banka Muameleri Giderleri 4.453,31    
    Damga Vergisi Giderleri 1.111,47    
    Emlak Vergileri   17.658,33    
    Haberleşme Giderleri   549,96    
    İşyeri Tamir ve Tadilat Gideri 97.832,07    
    Kırtasiye ve B.Sayar Sarf Giderleri 2.374,63    
    Mahkeme Ve Noter Giderleri 1.169,07    
    Mali Müşavirlik Giderleri 13.098,00    
    Matbaa ve Basılı Belge Gig 5.907,18    
    Posta Giderleri   2.165,91    
    Program Yıllık Bakım Giderleri 6.195,00    
    Sigorta Poliçe Giderleri 11.919,36    
    ABAYS Tanıtım ve Reklam Gideri 5.900,00    
    İmar Affı Giderleri   49.181,12    
    Danışmanlık Giderleri 1.293,35    
    Temsil İkram Giderleri 2.781,32    
    Üye Etkinlik Giderleri   102.798,06    
  PERSONEL GİDERLERİ     176.439,53  
    Esas Ücretler   144.110,69    
    İşveren Payı   29.455,14    
    İşsizlik İşveren Payı   2.873,70    
  ÜYE GİDERLERİ       1.876.291,09  
    Sağlık Yardımları   612.145,51    
    Ölüm Yardımı Giderleri 42.000,00    
    Danışman Hekim Giderleri 35.400,00    
    Gayrımenkul Katılım Payları 618.767,46    
    Üye Tasfiye Altın   567.978,12    
  GELİR FAZLASI        
    2019 Yılı Dönem Gelir - Gider Farkı   841.502,34
Bizi Takip Edin: