2019-2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU


24-09-2020
01.09.2019 - 31.08.2020 DÖNEMİ AÇIKLAMALI GELİR TABLOSU
FAALİYET GELİRLERİ     TL TL
  ABAYS GELİRLERİ     3.214.133,87  
    ABEM Kira Geliri   1.086.036,00    
    Gölbaşı Kira Geliri   235.320,00    
    Banka Faiz Gelirileri   11.864,40    
    Giriş Ödentileri   94.660,00    
    SDF Gelirleri   1.267.840,00    
    Altın Faiz Gelirleri   488.437,38    
    SGK Rapor İadeleri   1.046,24    
    Üye Aidat Gecikme Zamları 27.504,85    
    SGK Prim Destekleri   1.425,00    
FAALİYET GİDERLERİ     2.427.100,13  
  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ   144.021,65  
    Amortisman ve Tükenme Payları 3.636,72    
    Banka Muameleri Giderleri 96,70    
    Damga Vergisi Giderleri 1.467,20    
    Emlak Vergileri   19.698,80    
    Diğer Vergi Resim ve Harçlar 3.119,76    
    Faiz Stopaj Kesİntileri 1.779,52    
    Haberleşme Giderleri   248,10    
    İşyeri Tamir ve Tadilat Gideri 58.608,97    
    Kırtasiye ve B.Sayar Sarf Giderleri 2.631,66    
    Mahkeme Ve Noter Giderleri 4.238,74    
    Mali Müşavirlik Giderleri 14.160,00    
    Matbaa ve Basılı Belge Gig 1.663,80    
    Posta Giderleri   269,40    
    Program Yıllık Bakım Giderleri 6.195,00    
    Sigorta Poliçe Giderleri 21.838,98    
    Temsil İkram Giderleri 4.368,30    
  PERSONEL GİDERLERİ     198.345,03  
    Esas Ücretler   168.868,88    
    İşveren Payı   26.107,49    
    İşsizlik İşveren Payı   3.368,66    
  ÜYE GİDERLERİ       2.084.733,45  
    Sağlık Yardımları   636.571,48    
    Ölüm Yardımı Giderleri 75.000,00    
    Danışman Hekim Giderleri 35.400,00    
    Gayrımenkul Katılım Payları 479.227,28    
    Üye Tasfiye Altın    858.534,69    
  GELİR FAZLASI        
    2020 Yılı Dönem Gelir - Gider Farkı   787.033,74
Bizi Takip Edin: