2020-2021 DÖNEMİ GELİR TABLOSU


13-09-2021
01.09.2020 - 31.08.2021 DÖNEMİ AÇIKLAMALI GELİR TABLOSU
FAALİYET GELİRLERİ     TL TL
  ABAYS GELİRLERİ     3.111.370,84  
    ABEM Kira Geliri   612.821,00    
    Gölbaşı Kira Geliri   107.855,00    
    Banka Faiz Gelirileri   47.042,16    
    Giriş Ödentileri   101.580,00    
    SDF Gelirleri   1.789.802,96    
    Altın Faiz Gelirleri   361.468,31    
    Üye Aidat Gecikme Zamları 19.965,99    
    Sigorta Hasar Taminatlar 39.900,00    
    Mahkeme Tazminatları 30.935,42    
FAALİYET GİDERLERİ     2.802.678,75  
  GENEL YÖNETİM GİDERLERİ   167.398,83  
    Amortisman ve Tükenme Payları 4.941,52    
    Banka Muameleri Giderleri 42,01    
    Damga Vergisi Giderleri 1.588,20    
    Emlak Vergileri   21.223,40    
    Diğer Vergi Resim ve Harçlar 340,15    
    Faiz Stopaj Kesİntileri 2.513,94    
    Haberleşme Giderleri   301,50    
    İşyeri Tamir ve Tadilat Gideri 52.330,99    
    Kırtasiye ve B.Sayar Sarf Giderleri 2.615,01    
    Mahkeme Ve Noter Giderleri 29.173,98    
    Mali Müşavirlik Giderleri 15.930,00    
    Matbaa ve Basılı Belge Gig 1.298,00    
    Program Yıllık Bakım Giderleri 9.170,22    
    Pos Komisyon Ücretleri 2.849,08    
    Sigorta Poliçe Giderleri 17.376,14    
    Temsil İkram Giderleri 5.704,69    
  PERSONEL GİDERLERİ     230.906,97  
    Esas Ücretler   196.558,07    
    İşveren Payı   30.423,29    
    İşsizlik İşveren Payı   3.925,61    
  ÜYE GİDERLERİ       2.404.372,95  
    Sağlık Yardımları   626.178,07    
    Olağan Üstü Hal Yardımı 31.000,00    
    Ölüm Yardımı Giderleri 16.000,00    
    Danışman Hekim Giderleri 10.177,50    
    Gayrımenkul Katılım Payları 426.952,78    
    Üye Tasfiye Altın    1.294.064,60    
  GELİR FAZLASI        
    2021 Yılı Dönem Gelir - Gider Farkı   308.692,09
Bizi Takip Edin: